rezek_2014Rezek 5.6. - 8.6. 2014

Soustředění TIKY teamu se pro loňský úspěch uskutečnilo opět na Rezku.

Vše by se dalo shrnout do tvrzení:
„Během mé služby se nic mimořádného nestalo".

 

Tak jen ve stručnosti: 

 5.6.2014
P.n.M. 15:30 hod. 100l + 60l 16km → 1,25Kg + 1,5Kg N.M.n.M 17:00hod. č.1 , č.2.....č.20 → 10º 10º č.20 10º 10º 18% č.20 18% 10º 10º č.20 18% 10º 40%....03:30 hod. 1,5-2,5

 

6.6. 2014
08:00 hod. → č.20 → 10º → 54% → 10º → č.20 → 54% → 10º → 10º → 10º → 18% → 10º →  +3x0,5l →10º → 18% → 40% → 40% → č.20 → č.20 → č. 20 → 10º .....1,5-2,5

 

7.6. 2014
08:00 hod. → 10º → 40% → č.20 → 10º → 5km → 10º → 0,5km → 618 m.n.m. → 23,8m → 0,5km → 10º → 10º → č.20 → 40% → 5km → 10º → 10º → 10º → 12-2-1=9  → 40% → č.20 → 10º → 40% ....1,5-2,5

 

8.6. 2014
08:00 hod. →10º → č.20 → 10º → 10:45hod. → 12º →  P.n.M. → 13:00 hod. → 2000Kč.

 

Přeci jenom trochu textu:
Mr...mě pr...mě ty vrahu....brokát, Maxipes, Gagarin, Kofola v autě

   
© Datel 2024