Máchalovo-Otíkův slovník naučný
 
Na přání jednoho z hráčů byl bytvořen tento malý slovník. Postupně se doplňovat o nová hesla.
 
 

HESLO

VÝZNAM

TIKY team

» parta obloustlých čtyřicátníků, kteří se rozhodli sportovat, i když jim dělá problém se jen ohnout a zavázat si tkaničky (založení 2001)

diametrální » procházející středem; protichůdný, protikladný, opačný -(pro Otíka ANO-NE)
kontraproduktivní » působící nevhodně proti výsledku řešení
latentní » tajený, skrytý, bezpříznakový (Lipí 2008)
diakritika » užívání diakritických znamének (nový web 2008)
konvertovat » měnit vlastnosti, provádět konverzi (ukládání na MP4 2009)
konverze » změna různých parametrů, stává se jiným s jinými vlastnostmi (ukládání na MP4 2009)
rokognoskace » průzkum, obhlídka, prozkoumávání (Dolní Věstonice - 2009)
majordomus » původně správce domu, představený čeledi (Rezek - 2013) - Sojka

 

 

 

 

   
© Datel 2024