Pravidla hry špaček
 • Termín hry je stanoven na 10. hodinu, v pátek před Polickou poutí.
 • Hráč, který se dostaví po 10. hodině, a je-li zahájeno druhé kolo, se již nemůže hry zúčastnit.
 • Hry se mohou zúčastnit hráči starší 15 let.
 • Hraje se na předem dohodnutý počet kol. Zpravidla je to deset kol.
 • Pálka i špačci jsou společné pro všechny.
 • Hraje se v takovém pořadí jaké je v tabulce "Všichni zúčastnění hráči od roku 2000". Hráči, kteří v tabulce ještě nejsou, hrají na konci pořadí.
 • Každý hráč má tři pokusy v každém kole. Spadne-li špaček ze špalku na zem, je to považováno za platný pokus.
 • Bodování – podle dosažené vzdálenosti, nejdále je 1 bod, blíže dva body atd. Po špačcích umístěných ve výseči se bodují špačci mimo výseč od nejvzdálenějšího v návaznosti na body udělené ve výseči. Nakonec se bodují špačci umístěné za čarou odpalu od nejbližšího k nejvzdálenějšímu, a to opět v návaznosti na bodování mimo výseč. Ostatní hráči, kteří neodpálili špačka vůbec, získávají počet bodů, které navazují na body již udělené. Při konečném sčítání se body z jednoho nejhoršího kola každému odečtou. Kdo získá nejmenší počet bodů (v případě shody se provádí jednokolový rozstřel) získává putovní cenu a je mu udělena vyšší hodnost.
 • Hráč, který se stal vítězem přinese příští rok láhev Whisky nebo po odsouhlasení většiny jiný produkt.
 • Hráči, který získá cenu pětkrát v řadě za sebou, nebo celkově desetkrát, bude vyrobena speciální cedulka a tím se dostane do skupiny profesionálů. Následující ročníky se může hry zúčastnit, budou mu započítávány body do všech statistických tabulek, ale nikdy v případě vítězství již nezíská cenu. Může získat jen vyšší hodnost. Cenu získá hráč který se umístí na následujícím místě.
 • Pravidla pro přechovávání putovní ceny: musí být po celý rok umístěna na viditelném místě. Držitel je povinen se o cenu starat tak aby nebyla poškozena. Ostatní hráči mají právo kdykoliv v roce se o dodržování těchto povinností přesvědčit. Držitel je povinen dopravit cenu jeden den před dnem odpalu dalšího ročníku na určené místo.
 • Seznam možných hodností: Brkoslav, Čížek, Drozd, Hýl, Kos, Lejsek, Mlynařík, Rorýs, Střízlík a ŠPAČEK. Grafické znázornění je v příloze. Kdo si neoprávněně na triku zvýší hodnost, musí to ihned napravit a musí v příštím ročníku zakoupit 50 litrový sud piva.
 • Výše uvedená pravidla platí, dokud se většina organizačního týmu nedohodne jinak.

 

Schválení poslední verze pravidel dne 10. 8. 2007
 
 
 
 
 
 Hodnosti pro vítěze ve hře Špaček
 
hodnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
© Datel 2024