Soustředění

Soustředění 2021Po loňském nezdaru, kdy se soustředění pro malou účast nekonalo, byla pro letošní rok vybrala lokalita na Mstětíně. Sem jsme společně jezdívali už před 38 lety a 25 kily.

Účastníci vyrazili dvěma vozidly v různých časech. Po ubytování a po prohlídce objektu (Heidi tam opravdu už není) se již tradičně povečeřel tatarák. Následoval diskusní večer a zamyšlení se nad současnými problémy světa. Prostě jsme pomluvili nepřítomné.

Soustředění 2021Pro letošní soustředění jsme po několika letech vybrali jinou lokalitu. Byla vybrána chata Pod Bobří skálou u Janoviček. Tato chata nám poskytla kvalitnější, čistší prostředí s lepšími hygienickými podmínkami a zázemím. Celkově se soustředění zúčastnilo sedm lidí. Ve čtvrtek přijel autem Jehňa, Mates, Datel a Zdenda. Vzhledem k tomu, že Mates spoustu věcí zapomněl doma, tak zase autem odjel zpět do Poříčí. Později na kole přijel Trnda a nakonec přijel tramvají Máma.

Soustředění 2020Soustředění v roce 2020 se odehrálo opět na Rezku. Trnda s Jehňou chtěli přijet na kolech, ale kvůli dešti se nakonec i s koly nechali do tábora přivést autem. Program byl předem daný, přesto jsme ho kvůli počasí museli změnit. Možná to bylo tím, že jsme hráli Prší. V tomto období to bylo rouhání, protože nám propršelo celé soustředění.  Proto jsme přešli na  jinou hru „Trojku". V sobotu nám na tři hodiny přestalo pršet, a tak jsme se věnovali šipkám a petanque. V dlouhodobé neoficiální soutěži vyhrál Zdenda se 7 body těsně před Sojkou, který měl jen 6 bodů. Víte co to bylo za soutěž?

   
© Datel 2023